رفتن به محتوای اصلی
تاکید معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار:
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار در دیدار با اعضای حزب اعتدال و توسعه قزوین:
معاون سیاسی، امنیتی استانداری قزوین:
حبیبی معاون استاندار قزوین در کارگروه اشتغال استان: