رفتن به محتوای اصلی
معاون اقتصادی استاندار قزوین در دیدار شهردار اقبالیه :
معاون عمرانی استانداردر دومین جشنواره ی ساختمانهای برتر استان قزوین:
معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری قزوین خبرداد: