رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

خدمات رسانی جایگاه های عرضه سوخت در ایام نوروز،بی وقفه باشد


21 اسفند, 1396 - 15:59 -- اداره کل روابط عمومی
تاکید فرخ زاد معاون استاندار قزوین:

خدمات رسانی جایگاه های عرضه سوخت در ایام نوروز،بی وقفه باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: با توجه به افزایش سفرهای درون و برون شهری در نوروز، فعالیت جایگاه های عرضه سوخت استان در این ایام باید بی وقفه و مستمر باشد.

به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری ،

علی فرخزاد در نشست کمیته حمل و نقل و سوخت استان قزوین افزود:تمهیدات لازم برای ارسال سوخت کافی به جایگاه های استان در نوروز با توجه به افزایش سفرها در این ایام باید اندیشیده شود.
این مسئول خاطرنشان کرد: در روزهای منتهی به پایان سال و نوروز باید نظارت بیشتری به وضع سوخت رسانی به جایگاه ها داشته باشیم تا شاهد کاستی و کمبودی را در حوزه سوخت رسانی به خودروها نباشیم.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین اظهار کرد: فعالیت جایگاه های سوخت رسانی در این ایام باید 24 ساعته و مداوم باشد.
وی با اشاره به تامین سوخت جایگاه ها از سوی شرکت های واسطه ای،گفت: این شرکت ها باید در حوزه تامین، توزیع و فروش بنزین منظم عمل کنند تا خللی در سوخت رسانی به جایگاه های استان ایجاد نشود.
وی همچنین گفت: در حوزه امور فنی مربوط به جایگاه ها و همچنین شبکه حمل و نقل مربوط به سخت باید از نیروهای بومی استفاده شود تا میزان اشتغالزایی جوانان استان افزایش یابد