رفتن به محتوای اصلی
جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان:
جانشین ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در استان:
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تاکید کرد :
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
عشایری در جلسه کمسیون ساماندهی اتباع خارجی شهرستان قزوین