رفتن به محتوای اصلی
عشایری در جلسه کمسیون ساماندهی اتباع خارجی شهرستان قزوین
مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خبر داد :
مدیر کل‌امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین